Despre noi

Programul Parent as Coach oferă tehnici simple și puternice care îți permit să construiești o relație puternică, respectuoasă și iubitoare cu copilul tău.

Contact
Telefon: +40 31 425 68 52 Calea Griviței nr. 8-10, etaj 1, București
Social:

Termeni și condiții

Termeni generali

Te rugăm să citești următorii termeni cu privire la utilizarea acestui site, precum și a altor site-uri existente sub acest brand. Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni în orice moment și te rugăm să verifici periodic această pagină pentru modificări. Prin utilizarea acestor site-uri, după ce am postat orice modificări ale acestor termeni, îți manifești acordul cu privire la aceste modificări, indiferent dacă le-ai examinat sau nu și indiferent dacă ai primit sau nu o notificare cu privire la ele. Dacă, în orice moment, alegi să nu accepți acești termeni de utilizare, te rugăm să nu folosești acest site sau oricare dintre site-urile noastre.

Administratorul site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciu, ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și / sau utilizarea în orice mod a serviciului.

Proprietarii și colectorii de informații

Acești termeni de utilizare se aplică utilizării de către tine a tuturor site-urilor și serviciilor deținute sau operate de Coaching pentru Părinți SRL (colectiv „noi”, „noi”, sau „al nostru”), inclusiv și orice alt site pe care le-am deținut sau operat. Politica de livrare a produselor/serviciilor Participarea la programele de training ale Academiei se face în limita locurilor disponibile și în ordinea înscrierii. Participanții se pot înscrie folosind formularul specializat aflat pe fiecare pagină de curs sau direct la adresa de email [email protected]tascoach.ro. Prin înscrierea la curs, participanții sunt de acord implicit să respecte regulile din prezentul document, respectiv regulile impuse de spațiul care găzduiește cursul.

Toate cursurile și programele Parent as Coach se desfășoară în sistem „open”. Numărul minim de cursanți necesar pentru a susține un curs este 5. În situațiile în care acest număr nu se întrunește, Parent as Coach vă reprograma cursul la o data ulterioară, cursanții plătitori având opțiunea de a se înscrie la noua dată sau de a li se returna suma plătită.

Politica de retur/anulare

Anularea participării sau reprogramarea sunt posibile cu nu mai puțin de 7 (șapte) zile înainte de data de susținere fără nicio penalizare. Având în vedere costurile implicate în contractarea spațiilor de training, respectiv posibilitatea ca unii dintre cursanți să fie refuzați ca urmare a ocupării locurilor de către cei care s-au înscris înaintea lor, prin neparticiparea la curs în data programată, cursanții plătitori renunță de facto la suma plătită. În situația în care sunt locuri disponibile la următoarea dată de susținere și nu au fost refuzați cursanți la înscriere la data inițial programată, cursanții care doresc reprogramarea trebuie să achite contravaloarea costurilor contractate în avans pe site-ul parentascoach.ro cu sala de training și alți furnizori (printare diplome etc).

Ne rezervăm dreptul de a refuza participarea anumitor cursanți, în măsura în care aceștia:

• nu efectuează plata datorată în termenul precizat pentru fiecare curs în parte;

• afectează sau au afectat în trecut buna derulare a programelor;

• se află într-un vădit conflict de interese cu Parent as Coach (sunt participanți de la firme concurente de training, agenții de resurse umane, servicii de recrutare).

Restricții

Conținutul site-urilor noastre este protejat prin legea drepturilor de autor și de legile mărcii comerciale și este proprietatea Parent as Coach. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, utilizatorul nu poate utiliza informațiile și materialele publicate pe site-uri pentru uz personal. Utilizatorul nu poate schimba, modifica, șterge, afișa, transmite, adapta, exploata sau copia conținutul pentru distribuirea sau vânzarea oricăror informații, materiale, mărci comerciale, drepturi de autor pe alte site-uri. Utilizatorul trebuie să obțină permisiunea scrisă a Parent as Coach sau a oricărei alte entități care deține proprietatea intelectuală a conținutului pe site-urile noastre înainte de a putea publica, distribui, afișa sau exploata comercial orice material de pe site-uri. Prin utilizarea site-urilor, ești de acord să respecți toate notificările privind drepturile de autor sau alte restricții postate.

Conținutul și elementele de grafică ale site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmise sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparțin Administratorului site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi ori un alt deținător sau o alta sursă, și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii site-ului față de materialele de orice fel postate pe site sau față de conținutul site-ului în general.

În cazurile în care conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tipul său, este preluat de Administratorului site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de „comunicate de presă”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu site-ul, conținutul acestuia, serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreuneia din prevederile de mai sus, în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii conținutului site-ului.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totala sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: [email protected], cu mențiunea „Pentru echipa Parent as Coach” sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a site-ului.

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe site. Administratorul site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

Este strict interzisă postarea pe site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului, potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricăror prevederi menționate în Termeni și Condiții, Administratorul site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice serviciu al site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de site sau pentru desfiiințarea contului Utilizatorului pe site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesară orice altă formalitate în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe site, indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivând din acestea.

Legături (Linkuri)

Acești termeni de utilizare se aplică numai pentru site-urile noastre, și nu pentru site-urile oricăror altor companii sau organizații, inclusiv cele legate prin linkuri. Parent as Coach nu deține nicio responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale puse la dispoziție prin orice alt site, inclusiv cele pe care le legați prin linkuri. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu utilizarea de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe orice alt site. Ne rezervăm dreptul de a anula orice autorizație prin care se aprobă conectarea la site-urile noastre și de a solicita încetarea unei astfel de conexiuni la oricare dintre site-uri, la discreția noastră, în orice moment.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care se trimit bannerele publicitare postate pe site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul site-ului utile în legătură cu conținutul site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul site-ului. Includerea unei legături (link) sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de acele site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acelor site-uri.

Abonare și corespondență

În cazul în care lași un comentariu pe site-ul nostru, înregistrarea ta cu nume și adresa de email presupune înregistrarea acestor date sub formă de cookies, care rămân active timp de un an de la ultima accesare a site-ului ca utilizator înregistrat. Ele vor fi însă șterse imediat în cazul în care folosești opțiunea „logout”.

Acceptăm comentariile tale pentru oricare dintre site-urile noastre. Cu toate acestea, nu vom revizui sau lua în considerare orice observații sau sugestii nesolicitate creative pentru subiecte la seminariile noastre sau în termen de buletine de știri sau pentru produsele noastre. Aceasta politică a fost gândită pentru a evita posibilitatea de neînțelegeri viitoare în cazul în care ideile dezvoltate de către personalul nostru ar putea părea a fi similare cu ideile prezentate de voi. În consecință, trebuie să vă rugăm să nu ne transmiți orice fel de idei originale creative, sugestii sau materiale. În cazul în care, în ciuda solicitării noastre, trimiți orice idee, sugestie sau material, acesta/aceasta devine proprietatea noastră. În cazul în care ne trimiți ceva pentru noi și este nesolicitat, vom deține în exclusivitate toate drepturile la nivel mondial și vom avea dreptul să utilizăm în mod liber de prezentare pentru orice scop, fără compensare sau notificare a furnizorului. Având în vedere acest fapt, solicităm abținerea de la depunerea de proiecte creative pentru noi, în special cele care sunt confidențiale sau personale pentru tine.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul site-ului va administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

Te informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorul site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, statistică și/sau furnizare bunuri și servicii.

Forum

Un „forum” înseamnă orice cameră de chat, discuții, ghiduri de revizuire sau alte servicii interactive care figurează pe oricare dintre site-uri și include folderele publice și folderele private. Trebuie să te înregistrezi în conformitate cu instrucțiunile pe care le vei găsi pe site în scopul de a contribui la orice forum. Este interzisă trimiterea către oricare utilizator al oricărui site din proprietate sau către personalul nostru orice material care este abuziv, vulgar, amenințător, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen, care invadează intimitatea unei persoane, care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate, sau care încalcă orice lege. Nu este permisă utilizarea discuțiilor într-o manieră comercială. Este interzisă postarea materialelor care solicită fonduri sau care fac publicitate sau care solicită bunuri sau servicii. Este interzisă postarea de materiale cunoscute a fi false. Este interzisă postarea sau transmiterea oricărui material informativ, software sau de altă natură care conține un virus sau alte componente dăunătoare. Noi nu suntem responsabili pentru materialul care apare în orice forum pe site-uri, cu excepția materialelor semnate de unul dintre reprezentanții noștri. Noi nu suntem responsabili pentru materialele postate de către utilizatori, pentru calomnie, obscenitate, invadarea vieții private, pentru încălcarea de drepturi de autor sau marcă comercială – sau pentru orice alt motiv. Păstrăm totuși dreptul de a modifica sau elimina mesaje sau alte materiale pe care noi, la discreția noastră, le considerăm a fi inacceptabile, ofensatoare, abuzive, defăimătoare, obscene, vechi etc. Ne rezervăm de asemenea dreptul de a edita materiale pentru orice alt motiv. Indiferent dacă vom modifica sau elimina sau nu astfel de material, utilizatorii rămân singurii responsabili pentru conținutul mesajelor sau postărilor lor. Puteți de asemenea garanta că dețineți sau controlați în alt mod toate drepturile pentru conținutul pe care l-ați postat și că dreptul de a folosi astfel de conținut de către noi nu va încălca drepturile oricărei părți terțe. În plus, vă garantează că „drepturile morale” din materialele postate au fost ridicate. Nu există nicio despăgubire pentru orice material pe care îl postezi pe site-urile noastre.

Protecția datelor cu caracter personal

Coaching pentru Părinți SRL, identificată prin număr de înregistrare în Registrul Comerțului J32/1447/2019, CUI 41398907, are obligația, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii site-ului Parentascoach.ro și a altor site-uri deținute de acest brand.

Ce date cu caracter personal colectăm:

• nume; • prenume; • e-mail; • număr de telefon; • status parental (mamă, tată, bunic, bunică etc.); • localitate; • număr de copii; • vârstele copiilor; • IP-ul device-ului de pe care accesezi site-urile noastre; • imaginea, comportamentul.

Cum colectăm datele cu caracter personal:

Colectăm datele personale prin completarea de către utilizatori a formularelor de abonare prezente pe paginile site-ului Parentascoach.ro. Formularele de abonare sunt prevăzute cu bifa de acceptare a Termenilor și Condițiilor înainte de abonare, iar abonarea nu se va realiza dacă utilizatorul nu acceptă Termenii și Condițiile.

Pe ce perioadă colectăm datele cu caracter personal:

Datele abonaților sunt menținute în sistemele de administrare a listei de abonați și clienți până când abonatul se dezabonează din listă, direct prin modalitățile puse la dispoziție de sistem (link în e-mail-urile pe care le primește de la noi), sau până când solicită în scris prin e-mail ștergerea/modificarea datelor, la adresa noastră de contact electronic [email protected], solicitarea urmând a fi procesată în termen de 72 de ore de la primirea ei.

În ce scop colectăm datele cu caracter personal:

• pentru transmiterea către abonați / utilizatori de informații despre traininguri gratuite din domeniul parentingului (imagini foto, video, articole, cursuri online);

• pentru informarea abonaților și utilizatorilor în legătură cu aspecte de natură logistică (în cazul evenimentelor de parenting – locul în care se desfășoară evenimentul, ora începerii, mesaje de reamintire a participării etc.);

• pentru transmiterea către abonați de informații despre oferte de produse și servicii din sfera parentingului (cursuri online, workshop-uri, dvd-uri, cd-uri, cărți etc.);

• ocazional, există posibilitatea să trimitem informații despre traininguri din afara zonei de parenting, dar care credem că pot fi folositoare unui anumit segment de părinți (de exemplu: traininguri de Management sau Soft Skills);

• există posibilitatea să folosim imaginea persoanelor care participă la un eveniment organizat de noi, prin realizarea de fotografii și/sau filmări (în forma inițială sau într-o formă adaptată, modificată, editată, transformată ori completată a materialului filmat/fotografiat), pe orice canale media, în scopul mediatizării evenimentului.

Transmiterea datelor personale către terți:

Datele pot fi transmise către terți, persoane fizice și/sau juridice, furnizoare de servicii pentru Coaching pentru părinți și brandurile/produsele pe care le deține: servicii de marketing, PR, promovare, gestionarea listelor de abonați și de clienți, de către platforme online (de ex.: Google, Facebook, Instagram, EventBrite, ActiveCampaign, Zappier, KissMetrics etc.), servicii financiar contabile, servicii juridice, servicii de curierat etc., fără a se limita strict la acestea, fără a fi făcute publice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, precum și a cazurilor în care însăși prestarea serviciilor o impune dreptul de a corecta datele și dreptul de a obiecta.

Dacă consideră că datele cu caracter personal sunt incorecte, incomplete sau inexacte, orice utilizator are dreptul de a le corecta sau completa. De asemenea, orice utilizator poate obiecta în orice moment față de prelucrarea datelor personale.

Abonații se pot dezabona din listă în mod direct, prin modalitățile puse la dispoziție de sistem (link în e-mail-urile pe care le primește de la noi), sau printr-o solicitare în scris prin e-mail la adresa noastră de contact electronic [email protected], solicitarea urmând a fi procesată în termen de 72 de ore de la primirea ei.

Limitarea răspunderii

Administratorul site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al site-ului sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al conținutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din conținutul site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizare, precum pentru niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natura tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul, precum și din utilizarea conținutului site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră Administratorul site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile, vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

Pentru a semnala o problemă legată de Protecția Datelor, vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la [email protected]

Anularea înregistrării pe site

Putem, la discreția noastră, să suspendăm sau să reziliem înregistrarea oricărui utilizator, la orice nivel al site-ului, care încalcă oricare dintre acești termeni de utilizare, sau pentru orice alt comportament pe care noi, în discreția noastră, credem că este nepotrivit.

Alți termeni

Informațiile, serviciile, produsele, creanțele, subiectele de seminar și materialele de pe site-urile noastre sunt furnizate „ca atare” și fără garanții de orice fel, fie exprimate sau implicite. Noi renunțăm la toate garanțiile, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la eficacitatea implicită a ideilor sau a strategiilor de succes listate pe acest site, precum și cele care sunt prevăzute în produsele noastre sau ale participanților la evenimentele noastre. Singura excepție sunt garanțiile de satisfacție și de absolvire, care sunt etichetate în mod clar garanții în cadrul site-urilor noastre. Nici noi, nici oricare dintre licențiatorii noștri sau furnizori, nu garantăm că funcțiile conținute în site-urile noastre vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că site-urile sau serverul care le face disponibile sunt verificate de viruși sau alte efecte nocive componente. Nici noi, nici oricare dintre licențiatorii noștri sau furnizori nu garantează și nu facem nicio reprezentare cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării serviciilor, produselor, informațiilor sau materialelor de pe acest site, în ceea ce privește corectitudinea lor, acuratețea, fiabilitatea etc. Utilizatorii își asumă întregul cost al tuturor operațiunilor necesare de service, reparație sau corectare a sistemului dvs. Legea aplicabilă nu poate permite excluderea garanțiilor implicite, astfel încât excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul Utilizatorilor. Noi suntem o parte, și nu monitorizăm orice tranzacție între utilizatori și furnizorii terți de produse sau servicii.

Limitarea răspunderii

Sub nicio formă, inclusiv dar nu limitat la neglijență, noi sau oricare dintre licențiatorii noștri sau dintre furnizori nu vom fi răspunzători pentru orice daune speciale sau indirecte care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele sau informațiile de pe site-uri sau orice produse sau servicii furnizate în conformitate cu site-urile, chiar dacă a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune. Legea aplicabilă nu poate permite limitarea sau excluderea de răspundere sau daune incidentale sau de consecință (inclusiv, dar fără a se limita la, date pierdute), astfel încât limitarea de mai sus sau excluderea să nu ți se aplice. Nu vom fi răspunzători nici noi, nici licențiatorii noștri sau furnizorii pentru toate daunele, pierderile și cauzele de acțiune (fie în contract, prejudiciu, sau altfel) care depășesc suma plătită de către Utilizator către noi, dacă este cazul, pentru accesarea site-urilor.

În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare cauzată sau presupusă a fi fost cauzată Utilizatorului în legătură cu folosirea de către Utilizator a oricărei consiliere, a oricărui produs sau serviciu pe care le primește de la un vorbitor invitat pe site-urile noastre sau la unul dintre evenimentele noastre.

De asemenea, nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de către invitații noștri în legătură cu afișarea lor a fotografiilor, numelui sau biografiei scrise pe site-urile noastre sau în materialele noastre de marketing.

Nu oferim sfaturi profesionale

Informațiile conținute în sau puse la dispoziție prin intermediul site-urilor (inclusiv, dar nu limitat la informațiile conținute în mesaj, în fișiere de text, sau în chat-uri) nu pot înlocui sau substitui serviciile profesioniștilor instruiți în orice domeniu, inclusiv, dar nu limitat la, aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc. În special, este necesar a se consulta un medic în mod regulat, în toate aspectele legate de sănătatea fizică sau psihică, în special cu privire la orice simptome care ar putea necesita diagnostic sau îngrijire medicală. Noi și licențiatorii sau furnizorii noștri nu fac nicio declarație sau garanție cu privire la orice tratament, acțiune sau aplicarea de medicamente sau un preparat de către orice persoană ca urmare a informațiilor oferite sau furnizate în cadrul sau prin intermediul site-urilor. Nici noi, nici partenerii noștri sau oricare din partenerii noștri afiliați nu va fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare sau de altă natură care ar putea să rezulte, indiferent că sunt pierderi economice, vătămare, boală sau moarte. Utilizatorii sunt singurii responsabili și răspunzători pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viață, și prin utilizarea site-urilor, sunt de acord și răspunzători pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare.

Câștiguri

Atunci când abordăm aspectele de parenting în oricare dintre site-urile noastre, clipuri video, buletine de știri sau alt tip de conținut, am depus toate eforturile pentru a ne asigura că programele noastre au capacitatea de a te ajuta să îți îmbunătățești viața ta sau viața de familie sau de a te ajuta să îți dezvolți abilitățile de parenting sau educator și relația cu copilul/copiii pe care îi crești. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că vei obține rezultate folosind oricare dintre ideile noastre, instrumente, strategii sau recomandări, iar noi nu pretindem, pe oricare dintre site-urile noastre, că îți vei îmbunătăți relația cu copilul instantaneu. Nimic de pe site-urile noastre nu reprezintă promisiuni sau garanții pentru integrarea abilităților de parenting. Nivelul tău de succes în atingerea rezultatelor similare depinde de o serie de factori, inclusiv de cunoștințe, capacitate, dedicare, empatie – pentru a numi doar câțiva dintre acești factori.

Întrucât ei diferă în funcție de indivizi, nu putem și vom garanta succesul, schimbarea sau îmbunătățirea relației cu copilul/copiii pe care îi crești și/sau îi educi. Orice declarații anticipative prezentate pe site-urile noastre sunt pur și simplu opinia noastră și, prin urmare, nu sunt garanții sau promisiuni pentru performanța ta reală. Ar trebui să fie clar pentru că prin lege nu dăm nicio garanție că vei obține rezultate din ideile noastre sau modelele prezentate pe site-urile noastre, iar noi nu oferim consiliere juridică profesională, medicală, psihologică sau financiară.

Acordul părinților

Site-urile se adresează adulților cu vârsta de peste 18 ani și nu vom colecta cu bună știință informații personale de identificare de la tinerii sau copiii sub 18 ani. Recomandăm cu tărie ca adulții să participe la explorarea copiilor lor pe internet și alte servicii online și de a folosi comenzile parentale ale browserului lor pentru a limita domeniile de Internet la care copiii au acces. Am putea, la discreția noastră, cere utilizatorilor sub 18 ani să obțină consimțământul unui părinte sau tutore pentru a vizualiza un anumit conținut. Sunteți de acord să respectați orice astfel de restricții și să nu ajutați pe nimeni să evite aceste restricții.

Conținut matur

Pe site-urile noastre discutăm ocazional despre subiecte mature și expresii lingvistice legate de creșterea personală și profesională. Utilizatorii care nu se simt confortabil cu astfel de subiecte sau expresii lingvistice nu ar trebui să folosească site-urile noastre.

Confidențialitatea și neconcurența

Este necesar ca utilizatorii site-urilor noastre să înțeleagă că instrumentele, procesele, strategiile, materialele și informațiile de pe site-urile noastre sunt protejate de legile în vigoare privind drepturile de autor și de proprietate, astfel încât utilizatorii se angajează să nu înregistreze, reproducă, distribuie, multiplice informațiile noastre, în orice mod, fără permisiunea noastră scrisă. Orice utilizare neautorizată sau distribuirea conceptelor noastre, a site-urilor, a materialelor și a altor materiale cu proprietate intelectuală de către Utilizatori sau de reprezentanții acestora este interzisă și se vor cere despăgubiri complete în instanță.

© 2020 Parent as Coach. Toate drepturile rezervate.